INSULA BETYDER Ö PÅ LATIN

Denna site är till främst för ö-intresserade, och det handlar till stor del (men inte bara) om öar som jag skrivit om. Här kan man också få reda på mer om mig, och om mina böcker.  De fotografier som finns på insula.se har jag tagit själv, medan akvarellerna är av Johnny GR Ahlborg (vi har gjort flera böcker tillsammans, han kan nås via jgrahlborg.se).

 

Det ska t.ex. gå bra att

få hänvisningar och information om enskilda öar (ö-namn som erbjuder mer än bara en hänvisning till någon av mina böcker är skrivna med VERSALER)

Aktuellt

BOKEN "NORGES ÖAR" ÄR KLAR! OCH ARBETET MED EN NY UTGÅVA AV "SVERIGES ÖAR" HAR PÅBÖRJATS...
Klicka på den blå texten ovan för mer information!

få information om - och kanske köpa - mina böcker, och ev ö-bilder.
få information om - och kanske beställa - ö-föreläsningar.
via "Kontakt" lämna rättelser och kompletterande ö-information, särskilt när det gäller svenska öar, så att projektet "Sveriges öar" hålls levande och aktuellt, och så att både hemsidan och en eventuell nästa upplaga av boken kan bli bättre (tips om felaktigheter i boken "Sveriges öar" tas alltså tacksamt emot, liksom förstås tips om svenska öar, utan fast landförbindelse, som haft fast befolkning efter år 1900 men som ändå inte finns med bland "mina" öar).
få tips om ö-länkar av olika slag.
 

Och om något är oklart, eller om någon av något annat skäl vill komma i kontakt med mig, så ska det också gå bra, via "Kontakt".
Dessutom kan man följa mina ö-projekt via facebook.

VÄLKOMMEN!
Anders Källgård