ANDERS KÄLLGÅRD, född 1958, är läkare och författare.  Han har skrivit om öar och ö-liv i tidskrifter, antologier och egna böcker. Hans utgivning omfattar böckerna "Myteristernas ättlingar" (1986, om Pitcairn), "Öar" (1994, om ö-resor och det ö-typiska, pocketutgåva 2004), "Öfolk, snöfolk och nomader" (1997, tillsammans med Sixten Haraldson), "På Pitcairn - återbesök i Polynesien" (2004), :  "Sveriges öar" (2005, 2013 och en ny utgåva 2022), ”Danmarks, Färöarnas och Grönlands öar” (2009), ”Till Sankt Helena – nesofilens resa till Napoleons sista ö” (2011), ”Nära Nauru – varför vi behöver öar” (2015), ”Norges öar” (2018) och ”Del två – en fortsättning på Hemsöborna” (2021) . Mer information om dessa böcker, och om övriga texter, finns under rubriken "Böcker".  

Anders är gift med Susanne och de har fyra söner: Linus, Julius, Frans och Amandus.

Yrkeslivet delar Anders mellan läkararbete och skrivande. Han har rest flitigt - särskilt till öar, han kallar sig nesofil (ö-älskare) och har i boken "Öar" introducerat den klassiska ömänniskan Homo insularis, som har många goda egenskaper. Ibland har det gått att kombinera medicinska uppdrag med ö-resor, som i samband med hårinsamling på Atafu (1986), UNICEF-uppdrag på São Tomé (1991) och läkararbete på Pitcairn (1996), Gotland (2004), Färöarna (2007), Lesbos (2016) och Rødøya (2016).  Han har bevistat flera internationella ö-konferenser, och det var på en av dem, på Isle of Skye år 2000, som han fick syn på boken "The Scottish Islands - A Comprehensive Guide to Every Scottish Island" av Hamish Haswell-Smith - vilket inspirerade honom att ägna de kommande fem åren åt att försöka göra en liknande bok om svenska öar, tillsammans med illustratören Johnny Ahlborg. Resultatet blev den tjocka och omfattande boken "Sveriges öar" (som kommer ut i en uppdaterad utgåva 2022), och ett av syftena med denna hemsida är att vara ett forum för uppdatering av texten i "Sveriges öar" och för utbyte av information om svenska och andra öar. 

Anders Källgård är en oftast tämligen passiv medlem i ett stort antal föreningar och sammanslutningar, som t.ex. Sveriges Läkarförbund, Sveriges Författarförbund, ISISA (International Small Islands Studies Association), Scandinavian Geographical Society, Svenska Fyrsällskapet, Gröna Bilister och MOG (Morgan Owners Group of Sweden); han är life member i flera internationella ö-organisationer (t.ex. Pitcairn Islands Study Group) och life fellow i Explorers Club, New York.