ANDERS KÄLLGÅRD, född 1958, är läkare och författare.  Han har skrivit om öar och ö-liv i tidskrifter, antologier och egna böcker. Hans utgivning omfattar böckerna "Myteristernas ättlingar" (1986, om Pitcairn), "Öar" (1994, om ö-resor och det ö-typiska, pocketutgåva 2004), "Öfolk, snöfolk och nomader" (1997, tillsammans med Sixten Haraldson), "På Pitcairn - återbesök i Polynesien" (2004), "Sveriges öar" (2005 och 2013), ”Danmarks, Färöarnas och Grönlands öar” (2009) och ”Till Sankt Helena – nesofilens resa till Napoleons sista ö” (2011) och ”Nära Nauru – varför vi behöver öar” (2015). Mer information om dessa böcker, och om övriga texter, finns under rubriken "Böcker". 

Anders är gift med Susanne och de har fyra söner: Linus, Julius, Frans och Amandus.

Yrkeslivet delar Anders mellan läkararbete och skrivande. Han har rest flitigt - särskilt till öar, han kallar sig nesofil (ö-älskare) och har i boken "Öar" introducerat den klassiska ömänniskan Homo insularis, som har många goda egenskaper. Ibland har det gått att kombinera medicinska uppdrag med ö-resor, som i samband med hårinsamling på Atafu (1986), UNICEF-uppdrag på São Tomé (1991) och läkararbete på Pitcairn (1996), Gotland (2004), Färöarna (2007) och Lesbos (2016). Han har bevistat flera internationella ö-konferenser, och det var på en av dem, på Isle of Skye år 2000, som han fick syn på boken "The Scottish Islands - A Comprehensive Guide to Every Scottish Island" av Hamish Haswell-Smith - vilket inspirerade honom att ägna de kommande fem åren åt att försöka göra en liknande bok om svenska öar, tillsammans med illustratören Johnny Ahlborg. Resultatet blev den tjocka och omfattande boken "Sveriges öar" (2005, med ny uppdaterad och utökad utgåva 2013), och ett av syftena med denna hemsida är att vara ett forum för uppdatering av texten i "Sveriges öar" och för utbyte av information om svenska och andra öar. 

Anders Källgård är en oftast tämligen passiv medlem i ett stort antal föreningar och sammanslutningar, som t.ex. Sveriges Läkarförbund, Sveriges Författarförbund, ISISA (International Small Islands Study Association), Svenska Fyrsällskapet, Gröna Bilister och MOG (Morgan Owners Group of Sweden); han är life member i PISG (Pitcairn Islands Study Group, USA) och life fellow i Explorers Club, New York.

You will find people staring at your rolex replica with their mouths wide open. You are sure to get many envious looks from people around you. You will create your own rolex replica fashion speech wherever you go and people will love your trendy wrist accessories. These rolex replica sale are very reasonable but the site never compromises on the quality. They are designed by the best in the business after much breitling replica sale so as to meet all the needs of the customers. The site conducts periodical surveys replica watches sale and subsequently upgrades its catalogue so as to be in vogue with the latest changes in fashion. Our customers claim that they have worn these replica watches uk and have convinced many people that they are original ones, without being caught. These watches are the exact replicas of the originals and cannot be differentiated from them even in broad daylight.